Kroužek paličkování v DDM Déčko, Rychnov nad Kněžnou

Kroužek paličkování vedu v DDM Déčko v Rychnově nad Kněžnou již od školního roku 2007/2008.

Scházíme se od začátku října do konce května vždy ve středu v 15:00 hodin, výuka končí v 16:30 hodin. Kroužek je otevřený jak dětem, tak i dospělým, začátečníkům i pokročilým – s každým účastníkem pracuji individuálně podle jeho schopností a tempa.

V Déčku je k dispozici veškeré potřebné vybavení – podušky, stojánky, paličky, háčky, nůžky, špendlíky, vzory na paličkování, nitě (za poskytnutý materiál bych ráda poděkovala firmě Barkonie s.r.o.), účastníci kroužku si tedy nemusejí žádné pomůcky ani potřeby sami pořizovat. Více informací o Déčku najdete na jeho vlastní internetové stránce.

Déčko najdete na adrese Poláčkovo náměstí 88, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (v sousedství Kolowratského zámku). Fotografie jsem pořídila na konci února 2019.

 

Vchod do DDM Déčko:

V Déčku pracuji jako jedna z mnoha externistů. Po několika letech jsem to „dotáhla“ až k tomuto prestižnímu ocenění :-).

diplom pro externisty v DDM Déčko