Něco málo o mně…

… pocházím z Vamberka, jsem ročník 1973, vystudovala jsem učitelství němčiny (Univerzita Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií), po velmi krátké „kariéře“ učitelky a dvou rodičovských dovolených jsem se přes proofreading dostala k překladatelství a jako překladatelka z němčiny do češtiny pracuji na plný úvazek již více než deset let.

Paličkuji od 5. třídy základní školy, tedy asi od roku 1983. Učila jsem se jednak od maminky, Jaroslavy Jedlinské, která větší část svého profesního života pracovala jako domácí krajkářka pro družstvo Vamberecká krajka Vamberk, od tety Vlasty Novotné, učitelky paličkování, a čtyři roky jsem navštěvovala krajkářskou školu ve Vamberku, kde tehdy působily paní učitelky Anežka Bartáková a Vilma Murčová. Během studia na gymnáziu jsem se paličkování nevěnovala téměř vůbec, ale vrátila jsem se k němu na vysoké škole. To už bylo krátce po sametové revoluci, družstvo VKV se dostalo do potíží, krajkářky propustilo a mamka si musela hledat vlastní cestu, jak se jako krajkářka uživit. Jediný způsob, jak se to dalo vůbec nějak zvládnout, znamenal zapojit celou rodinu – a mým úkolem bylo (mimo jiné) kreslit a vymýšlet.

Kreativní choutky jsem měla odjakživa, takže mi tato úloha celkem vyhovovala. Postupem času se vše s nástupem stále dokonalejší techniky, příležitostí cestovat, poznávat a dále se vzdělávat a také možností své výtvory prezentovat posunulo ještě mnohem dál.

Dana Mihulková
16. ledna 2022


Přikládám též odkaz na rozhovor, který jsem poskytla paní Lence Peterkové a který vyšel na jejím blogu LEN LEN LACE v červenci 2021, a dále také odkaz na rozhovor v Rychnovském zpravodaji 2/2022.