2023 | Workshop Hvězdy

25. 11. 2023 jsem v DDM Déčko v Rychnově nad Kněžnou uspořádala menší workshop k tématu paličkování se dvěma páry, se zaměřením na hvězdy (resp. soubor podvinků Hvězdy). Jednodenní kurz … >>

2022 | Kurz Struktury II (Esther Wanzenried)

Pokračování kurzu Struktury, opět v klášteře Schwarzenberg v Scheinfeldu. Na programu bylo objevování nejrůznějších světelných efektů, kterých lze dosáhnout při fotografování krajek (na různých podkladech, při různém osvětlení, z různých … >>

2022 | Kurz Kompozice (Yolande Beeckman)

V únoru 2022 závěr návrhářské řady s Yolande Beeckman, opět ve Würzburgu. Na základě probrané teorie jsme měly za úkol navrhnout a prodiskutovat, resp. obhájit dvě kompozice podle poskytnutého zadání. … >>

2021 | Kurz Barvy (Yolande Beeckman)

Na konci srpna 2021 jsem pokračovala v návrhářské řadě s Yolande Beeckmann, tentokrát ve Würzburgu. Tématem byla nauka o barvách. Probíraly jsme teorii a všechny jsme paličkovaly jednu stejnou práci … >>

2019 | Kurz Tvary (Yolande Beeckman)

Tento kurz navazuje na vzdělávací program pro učitele paličkování, bude mít opět více modulů a zaměřuje se na navrhování. V první části jsme se zabývali body, liniemi a základními geometrickými … >>