2022 | Kurz Struktury I (Geli Haberbosch, Esther Wanzenried)

První kurz z další návrhářské řady, zaměřený tentokrát na struktury. Výtvarná příprava s Geli Haberbosch zahrnovala nejrůznější techniky (kreslení, malování, tiskátka, batikování, koláže, obtisky, frotáž, …), v části zaměřené na navrhování krajek s Esther Wanzenried ze Švýcarska jsme se věnovaly půdicím typu hraška v nejrůznějších variantách, pracovaly jsme s jejich orientací a také ve vrstvách.

Fotografie z výtvarné části:

Následovala část zaměřená na navrhování krajek.

Jako domácí úkol máme vypracovat trojrozměrnou krajku s prolínajícími se vrstvami.

Kurz se uskutečnil v prostorách kláštera Schwarzenberg v bavorském městečku Scheinfeld.

Potvrzení o účasti: