2023 | Výzva Rozkvetlá zahrada

Výzva Spolku ručních řemesel Mohelnice a firmy Česká palička s.r.o. k 25. výročí časopisu Krajka.
Můj příspěvek nese název Makrokytka :-).

Veškerá díla by měla být vystavena během krajkářských slavností ve Vamberku.

Ano, díla byla vystavena během Krajkářských slavností ve Vamberku, a to přímo na radnici.