2023 | Další výstavy ve Wangenu

Výstava dalších skupinových prací, mj. také závěrečných prací z kurzů Kompozice a Struktury.

Za absolvování další řady kurzů jsem po této výstavě obdržela příslušné certifikáty.