2023 | Soutěž Čipka v prídode, príroda v čipke

Soutěž pořádaná v rámci Festivalu paličkovanej čipky Krakovany na Slovensku, na krásné a vděčné téma. Zvolila jsem jako motiv motýla, nazvala jsem ho Bělásek pajetkový. Způsob vypracování i použitý materiál je vlastně úplně stejný jako v případě kaleidoskopu. Namísto tělíčka jsem původně chtěla použít jednu pěknou paličku, kterou jsem si za tímto účelem zakoupila na kongresu ve Wangenu, ale nakonec se mi nepodařilo vymyslet, jak ji spolehlivě a zároveň nenápadně připevnit. Takže jsem i tělíčko upaličkovala.