2023 | Partitura krajky

Když má člověk takhle v prosinci před návštěvou divadla v Praze chvilku čas, může bezcílně klopýtat ulicemi, nebo se ohřát a zároveň potěšit oko v Galerii Emilie Paličkové – tentokrát se jednalo o výstavu Partitura krajky.