2022 | X. bienále české krajky – výstava

V červenci 2022 jsem se byla podívat na díla vystavená v rámci X. bienále české krajky ve sportovní hale ve Vamberku.