2022 | Valašská duha

Společné paličkování, projekt Dany Šmelcerové. Paličkovat se měly barevné kapky jednotné velikosti, podle čtyř zadaných podvinků. Dodané kapky mají být vystaveny na 3. setkání krajkářek ve Valašském Meziříčí 21. května 2022.

Další fotografie najdete zde:

Pokud jde o výsledek, mohu odkázat na stránku organizátora: https://prokrajku.cz/valasska-duha-2/

Kompletní Valašskou duhu jsem si mohla později prohlédnout během Krajkářských slavností ve Vamberku 2023 na výstavě Valašské krajkářky: