2020 | Erasmus+, projekt Bobbin Lacee (3. setkání – Praha)

Třetí z plánovaných šesti setkání krajkářek ze šesti zemí (Česká republika, Rakousko, Itálie, Německo, Francie a Španělsko) v rámci programu Erasmus+ (projekt Bobbin Lacee) se uskutečnilo v lednu 2020 v Praze. Tentokrát jsme byli v roli hostitelů my a naším úkolem bylo připravit pro všechny ostatní atraktivní program a kurzy paličkování jak pro žáky, tak pro učitele paličkování.

Akce se uskutečnila v hotelu Atlantic, tedy prakticky v centru Prahy. Účastníci se zde shromáždili během čtvrtka 16. ledna. My jsme mezitím připravovali učebny, výukové materiály a výstavku našich krajek. V pátek ráno bylo setkání oficiálně zahájeno, poté jsem přednesla prezentaci na téma Paličkování v ČR, kterou jsem si pro ně připravila, a po obědě se účastníci rozdělili do dvou skupin a začali pracovat na připravených vzorech.

Ve svém kurzu pro pokročilé, resp. učitele paličkování jsem nabídla vzor na tradiční bílou vláčkovou krajku k čepci kyjovského kroje a na dvě taštičky z barevné vláčky, které jsem navrhla před několika lety. S výukou mi výrazně pomohla moje sestra Irena Ring a kolegyně krajkářka Milena Malinová, která dovezla dokonce ukázky vlastních krojových součástí. Ty jsme v učebně vystavily, takže tematicky skvěle doplnily kurz, prezentaci, ale také prohlídku Muzea krajky a krajkářské školy ve Vamberku a výstavu krojových čepců.

Jsem si vědoma toho, že začít bílou vláčkovou krajku z 36 párů není úplně snadné, přesto to všichni účastníci kurzu výborně zvládli – řada z nich dokonce zcela samostatně, na základě technického výkresu a barevného kódu, který jsem speciálně pro tento účel vypracovala, ačkoliv se jinak v Česku nepoužívá. Část účastníků si zvolila barevnou variantu. Po překonání počátečních rozpaků, spojených s volbou barev, se jim na poduškách začaly líhnout velmi zajímavé kreace, které nadchly jak mě, tak je samotné. Někteří obzvláště pilní studenti dokázali během workshopu zvládnout jak bílou, tak i barevnou vláčku, a někteří si dokonce přibrali ještě i brože z hedvábných šňůrek podle návrhu Anny Halíkové, které ve vedlejší místnosti paličkovali méně pokročilí.

Fotografie z kurzu:

Co mě osobně překvapilo a zároveň pobavilo, byla tato krajka, kterou některá z účastnic (z mně neznámého důvodu) sejmula z podušky i se všemi špendlíky.

   

V sobotu čekal na účastníky setkání výlet do Vamberka. Zde navštívili Muzeum krajky, krajkářskou školu a byli přijati také starostou města na radnici. V neděli odpoledne jsme se rozdělili do dvou skupin a tramvají jsem se přepravili do Centra Norbertov ve Střešovicích, kde jsme zhlédli výstavu krojových čepců ze sbírek muzea ve slovenském Martině a na pondělí odpoledne byla naplánovaná komentovaná prohlídka Obecního domu s možností návštěvy výstavy Blanky Matragi.

Zde najdete několik fotografií z Obecního domu (na výstavě čepců se fotografovat nesmělo).

Setkání bylo ukončeno v úterý odpoledne společnou diskuzí, při níž došlo ke zhodnocení celé akce a také k předání diplomů všem účastníkům. Pozitivní zpětná vazba účastníků nás velmi potěšila.