2004 | Mezinárodní setkání krajkářek ve Vamberku

V rámci Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku jsme v roce 2004 s paní Jaroslavou Jedlinskou (mojí maminkou) uspořádaly vlastní výstavku krajek. Pronajaly jsme si za tímto účelem prostory v přízemí budovy krajkářské školy, konkrétně tyto místnosti ale mají v užívání členové místního klubu zdravotně postižených.

   

Jak se později ukázalo, novinářka, která o výstavě referovala v Novinách Rychnovska (vydání ze dne 7. července 2004), byla natolik zmatená, že moje jméno i jméno mé maminky uvedla v nesprávných souvislostech – samozřejmě, že nepůsobíme jako učitelky ve vamberecké krajkářské škole (paní redaktorka měla uvést paní Šustrovou a Langovou), samozřejmě, že nemáme nic společného ani s výstavou Letokruhy. Nebudu dále komentovat tento článek nevalné úrovně, jenom bych ráda konstatovala, že před lidskou hloupostí se člověk prostě neschová… Mimochodem, také bych se někdy ráda podívala do toho opěvovaného bruselského Montrealu…

A několik fotografií: